از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور بیش از 80 هنرور شامل بازیگر، راوی و ساربان

نمایش میدانی «روایت اربعین»  در شهرستان سرایان اجرا شد
با حضور بیش از 80 هنرور شامل بازیگر، راوی و ساربان

نمایش میدانی «روایت اربعین» در شهرستان سرایان اجرا شد

نمایش میدانی «روایت اربعین» با کارگردانی فرج‌اله نجف‌زاده، توسط هنرمندان کانون فرهنگی هنری خدام الحسین( ع ) مسجد میرهاشم و همکاری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ...

با حضور بیش از 80 هنرور شامل بازیگر، راوی و ساربان

نمایش میدانی «روایت اربعین»  در شهرستان سرایان اجرا شد
با حضور بیش از 80 هنرور شامل بازیگر، راوی و ساربان

نمایش میدانی «روایت اربعین» در شهرستان سرایان اجرا شد

نمایش میدانی «روایت اربعین» با کارگردانی فرج‌اله نجف‌زاده، توسط هنرمندان کانون فرهنگی هنری خدام الحسین( ع ) مسجد میرهاشم و همکاری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ...